О нама

Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) чини темељ рачунарске и информационе инфраструктуре Универзитета. План развоја огледа се у унапређивању постојећих хардверских и софтверских рјешења и увођењу нових технологија.

Основни циљеви УРЦ-а су:

  • дигитализација пословних процеса кроз интегрисани информациони систем,
  • побољшање перформанси,
  • повећање нивоа сигурности података и
  • развој рачунарске мреже.

Историјат УРЦ-а

Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) основан је 1991. године у склопу Ректората Универзитета у Бањој Луци. УРЦ је основан како би се чланицама Универзитета обезбиједили рачунарски сервиси. Први руководилац УРЦ-а био је проф. др Мирослав Рогић. Усљед ратних дешавања, активности УРЦ-а биле су успорене до 6. маја 1995. године. Тог дана је успостављена прва интернетска веза између УРЦ-а и Електротехничког факултета Универзитета у Београду. То је уједно била и прва интернетска веза у Републици Српској. Овај пројекат је реализован захваљујући ентузијазму запослених у УРЦ-у и групе студената, волонтера. Телеком Српске подржао је пројект донацијом једног радиорелејног канала на траси Бања Лука - Београд. Носиоци цијелог пројекта су били проф. др Мирослав Рогић и дипл. инж. Марина Миљуш. Највећи допринос техничкој реализацији пројекта су дали Мирко Веселић и Драгомир Нинковић, студенти нашег Универзитета, те сарадници са ЕТФ Београд.

 

Непосредно након тога инсталисано је и 8 модемских Dial-up линија за приступ мрежи са рачунара изван УРЦ-а. У октобру 1999. године, успостављена је рачунарска мрежа Универзитета у Бањој Луци (100 Mbps LAN, 2 Mbps WAN). За повезивање старог кампуса употребљен је оптички кабл. То је била прва имплементација оптике за пренос података. Финансијску и стручну помоћ за реализацију пројекта је дала Влада Словеније, односно академска мрежа Словеније АРНЕС. Уз све факултете Универзитета у Бањој Луци, на ову мрежу су били прикључене Народна и универзитетска библиотека РС и Гимназија у Бањој Луци. Наредних година у сарадњи са фирмом Lanaco коришћен је сателитски линк за приступ интернету преко норвешког повајдера TAI IDE.
УРЦ је учествовао и у оснивању Академске и истраживачке мреже Босне и Херцеговине БИХАРНЕТ 1998. године, чији је носилац био АРНЕС .

Међутим, УРЦ је ускоро иницирао оснивање Академске и истраживачке мреже Републике Српске (САРНЕТ), коју је Влада Републике Српске званично основала средином 2000. године. У почетној фази рада, УРЦ је обављао функције САРНЕТ-а, као што су управљање адресним простором и администрација домена RS.BA. У септембру 2018. године завршена је имплементација Факултетског информационог система, што је омогућило студентима да већину административних послова, укључујући и пријаву испита, обављају од куће.

УРЦ је до 2013. године био смјештен у просторијама Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, а од 23.9.2013. године се преселио у сопствени објекат на адреси Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А.


Руководиоци УРЦ-а од оснивања до данас били су: проф. др Мирослав Рогић, проф. др Славко Марић, Бранислав Јовковић, дипл. инж., Небојша Бабић, дипл. инж. Од 2017. године руководилац УРЦ-а је Александар Гаћина, дипл. инж.

Прочитај више
Инфраструктура

Рaчyнaрскa мрeжa Унивeрзитeтa y Бaњoj Лyци прeдстaвљa oснoвнy инфрaстрyктyрy зa рaзвoj нayкe и oбрaзoвaњa y Рeпyблици Српскoj. У свиjeтски трeнд глoбaлизaциje инфoрмaциoнoг прoстoрa Унивeрзитeт y Бaњa Лyци сe yкљyчиo пoчeткoм 1991. гoдинe. Нaжaлoст, рaтнa збивaњa y бившој БиХ (1991-1995. гoдинa), кao и пoсљeдицe рaтa, нисy дoзвoлили интeзивaн рaзвoj y склaдy сa свjeтским трeндoвимa и oбjeктивним пoтрeбaмa Унивeрзитeтa. Ипaк, и пoрeд нeдoстaткa финaнсиjских срeдстaвa и систeмскoг пристyпa нaдлeжних држaвних oргaнa, eнтyзијaзмoм и вoљoм aкaдeмскe зajeдницe биљeжeни сy пoстeпeни, aли знaчajни yспjeси y нaстaнкy и рaзвojy oвe мрeжe. Koнaчнo, y нoвeмбрy 1999. гoдинe зaoкрyжeн je и финaлизирaн прojeкaт кojи je интeгрисao y jeдинствeнy мрeжнy цjeлинy свe инститyциje Унивeрзитeтa y Бaњa Лyци. Oвaj дaтyм сe мoжe смaтрaти звaничним пoчeткoм рaдa Унивeрзитeтскe aкaдeмскe мрeжe Унивeрзитeтa y Бaњa Лyци, aли истo тaкo и пoчeткoм рaдa Aкaдeмскe и истрaживaчкe мрeжe Рeпyбликe Српскe (СAРНET). Успoстaвљaњe oвe мрeжe ћe y бyдyћнoсти бити oд oгрoмнoг знaчaja зa рaзвoj нayкe, тeхникe, кyлтyрe и oбрaзoвaњa, кao и yкyпнoг eкoнoмскoг рaзвoja y Рeпyблици Српскoj.

 

Тренутно стање повезаности на Интерент мрежу: 

 

КАМПУС 1

SARNET ( Машински факултет, Технолошки факултет, Шумарски факултет, Правни факултет, Архитектонско-грађевински факултет, Економски факултет).

 

КАМПУС 2

SARNET ( Ректорат, Академија умјетности, Пољопривредни факултет, Филозофски факултет, Факултет политичких наука, Филолошки факултет, Медицински факултет, Факултет физичког васпитања и спорта, Архитектонско-грађевински факултет, Институт за генетичке ресурсе).

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВАН КАМПУСА 1 И 2

SARNET ( Електротехнички факултет, Природно-математички факултет, Медицински факултет, Рударски факултет (Приједор)).

 

Прочитај више
Услуге

Регистрација .RS.BA подомена

УРЦ Вам омогућава да бесплатно можете извршти регистрацију поддомена.

За регистрацију поддомена је потребно да пошаљете захтијев са жељеним називом домена на адресу: domeni@unibl.rs

Поред жељеног назива домена потребно је прослиједити и податке о DNS серверима на којима се хостује сајт.

Извршите регистрацију .RS.BA подоменa - попуните образац 

 

Остале услуге

УРЦ Бања Лука нуди услуге web дизајна, консалтинга и курсева из области рачунара.Дугогодишње искуство и стручност тима УРЦ су гаранција квалитета наших услуга.За све додатне информације и савјете обратите нам се на број 051/465-595, или путем електронске поште urc@unibl.rs.

 

Прочитај више

Последње новости

Погледајте све новости

09. јун, 2024.

MoodleMoot Хрватска 2024

Виши стручни сарадник - мрежни администратор Небојша Бабић и виши стручни сарадник - администратор базе података Борис Топаловић, представници Универзитета у Бањој Луци, учествовали су на 14. традиционалном окупљању MoodleMoot Хрватска 2024, који је одржан 6. и 7. јуна 2024. године у Свечилишном рачунском центру Свечилишта у Загребу (Срцу).

МoodleMoot Хрватска, који је Срце организовало већ 14. пут, окупио је преко 80 учесника из Хрватске и региона. Током два дана, учесници су имали прилику да учествују у радионицама, расправама и размјенама идеја, стварајући позитивну атмосферу.

Догађај је отворио Брет Далтон, руководилац Одјела за образовна рјешења у Moodle.org, са предавањем на тему „AI, Education, and Open Source. Where to for Moodle“. Поред тога, одржано је пет интерактивних предавања о примјени вјештачке интелигенције у образовању.

Други дан био је посвећен темама интелектуалног власништва и ауторских права, уз предавања стручњака из ове области и активну расправу са учесницима.

Учешћем на овом догађају, представници Универзитетског рачунарског центра имали су прилику да стекну нова знања и контакте за будућу сарадњу.

Фото: Срце(Загреб)

05. јун, 2024.

Обука и презентација за коришћење апликације eUpis

Дана 4. јуна 2024. године, у 10 часова, у згради Ректората Универзитета у Бањој Луци одржана је обука и презентација за коришћење апликације за електронску пријаву кандидата - eUpis.

На обуци су представљене све функционалности апликације eUpis, која омогућава једноставнију и ефикаснију пријаву кандидата за упис на Универзитет у Бањој Луци. Учесници су имали прилику да се детаљно упознају са процесом електронске пријаве, као и са свим предностима које ова апликација пружа како студентима, тако и административном особљу.

Циљ ове обуке је био да се унаприједи процес пријаве кандидата и обезбиједи већа транспарентност и приступачност приликом уписа на Универзитет. Захваљујемо се свим учесницима на присуству и активном учешћу.

Више информација о самој апликацији можете пронаћи на сљедећем линку: еУпис.

21. април, 2024.

Успјешно реализована обука о коришћењу модула ЛОНС

Дана 19. 4. 2024. године, са почетком у 09:00 часова у рачунарској сали Универзитетског рачунарског центра (УРЦ), успјешно је одржана обука о коришћењу модула ЛОНС.

Позив за обуку био је упућен свим продеканима за наставу, именованим особама које имају приступ ЛОНС-у, као и административним радницима (оператерима и мрежним администраторима) на чланицама, чији су послови на администрацији и подешавању параметара у ФИС-у, у директној корелацији са креирањем и уносом листе одговорних наставника и сарадника преко веб сервиса еЗапослени.

Током обуке, поред модула ЛОНС, било је ријечи и дискусије у вези са другим модулима који су саставни дио интегрисаног информационог система.

Ова обука представља важан корак ка ефикаснијем коришћењу интегрисаног информационог система на Универзитету у Бањој Луци, те ће засигурно допринијети бољој организацији и координацији административних процеса.

Универзитетски рачунарски центар се захваљује свим учесницима на активном учешћу и подршци у реализацији ове обуке.